Zewnętrzna księgowość - wewnętrzny spokój

Kadry i płace

Oferujemy następujące usługi płacowe:

 • sporządzanie list płac dla wszelkich form zatrudnienia i wynagradzania,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
 • ustalanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń oraz sporządzanie deklaracji rocznych PIT-4R,PIT-8A, PIT-11, PIT-40,
 • kompleksową obsługę rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych:
 • naliczanie składek, sporządzanie i wysyłka deklaracji,
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowań,
 • sporządzanie raportów RMUA,
 • sporządzanie zaświadczeń ZUS Z-3.
Oferujemy następujące usługi kadrowe:

w formie księgi przychodów
i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, karty podatkowej dla:

 • prowadzenie akt personalnych pracowników,
 • doradztwo w zakresie rozliczeń świadczeń pieniężnych i poza pieniężnych dla pracowników (ekwiwalenty, samochody służbowe itp.),
 • bieżące raportowanie stanów wykorzystania urlopów przez poszczególnych pracowników,
 • monitorowanie terminów badań okresowych pracowników,
 • monitorowanie terminów obligatoryjnych szkoleń BHP pracowników,
 • prowadzenie pozostałej dokumentacji kadrowej w zgodzie z prawem pracy i zzasadami rozliczeń podatkowych,
 • współpracę z firmą BHP w zakresie szkoleń pracowniczych.

Świadczymy również wsparcie w przygotowaniu dokumentów dla organów kontrolujących oraz wyjaśnianiu ewentualnych rozbieżności i dokonywaniu stosownych korekt w przypadku kontroli US.