Zewnętrzna księgowość - wewnętrzny spokój

Księgowość

Prowadzimy pełną księgowość
wraz z rozliczeniem VAT i CIT dla:

 • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółek komandytowych,
 • fundacji,
 • stowarzyszeń,
 • wszystkich podmiotów, spełniających warunki Art. 2.1. Ustawy o rachunkowości, czyli również m.in. dla:
 • jednoosobowych działalności gospodarczych,
 • spółek cywilnych osób fizycznych,
 • spółek jawnych osób fizycznych,
 • spółek partnerskich.
Prowadzimy księgowość uproszczoną
wraz z rozliczeniem VAT i PIT

w formie księgi przychodów
i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, karty podatkowej dla:

 • jednoosobowych działalności gospodarczych (osób fizycznych),
 • spółek cywilnych osób fizycznych,
 • spółek jawnych osób fizycznych,
 • spółek partnerskich.

Dokonujemy rozliczeń rocznych osób fizycznych.Świadczymy również wsparcie w przygotowaniu dokumentów dla organów kontrolujących oraz wyjaśnianiu ewentualnych rozbieżności i dokonywaniu stosownych korekt w przypadku kontroli US.